Regulamin

Ginger up studio
Regulamin

I.Organizacja
1. Do korzystania ze studia ma prawo osoba pełnoletnia, posiadająca ważny karnet lub potwierdzenie zakupu wejścia jednorazowego.
Osoby do 16 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach po okazaniu pisemnej zgody prawnego opiekuna
2. Uczestnik zajęć jest zoobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Zakup karnetu lub wejścia jednorazowego oznacza akceptacje regulaminu.
3. Ćwiczący oświadcza, że jest zdrowy i nie ma przeciwskazań do podejmowania treningów w Studio. Ćwiczący nie może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.
4.Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
5.Grafik oraz cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej
www.gingerupstudio.pl
6. W przypadku zdarzeń losowych informacja o zastępstwie lub odwołaniu zajęć zostanie umieszczona na stronie internetwej studia oraz na portalu społecznościowym facebook.
7. Zakupiony karnet jest imienny.
8. Karnet ważny jest 30 dni.
9. Klient ma obowiązek poinformować o swojej nieobecności , w innym razie zajęcia z karnetu przepadają oraz nie jest zwracana gotówka.
10. W studio obowiązuje zmiana obuwia.

II Zajęcia
1. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój sportowy. W zależności od zajęć oraz własnego komfortu ćwiczymy boso, w skarpetkach lub zmienionym obuwiu sportowym.
2. Na każde zajęcia obowiązuje osobna rezerwacja.
3. Ze względu na ograniczoną ilość sprzętu nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach bez rezerwacji.
4. Klient zobowiązany jest odwołać rezerwacje najpóźniej dwa dni przed zajęciami.

III. Postanowienia końcowe.

W Studio zabrania się:
spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających
palenia tytoniu
obraźliwego traktowania Gości Studia, Klientów lub personelu
niszczenia mienia Studia lub osób prywatnych
używania sprzętu Studia w przeznaczeniu innym niż ustalone

 

W razie jakichkolwiek problemów klient zobowiązany jest poinformować instruktora lub właścicielkę

Dodaj komentarz

error: kopiowanie wyłączone